Velkommen til Dansk Sproghistorie

Dansk Sproghistorie 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster og er den første samlede beskrivelse af dansk siden 1968.

Den del af den videnskabelige dokumentation og det illustrationsmateriale som de enkelte forfattere til Dansk Sproghistorie har ønsket at bringe, men som ikke kan rummes inden for bogværkets rammer, er i det trykte værk markeret med et ikon og et løbenummer. En samlet oversigt over dette ekstramateriale findes her, men kan også findes under de enkelte kapitler via menuen til venstre, eller ved at taste det pågældende løbenummer ind i søgefeltet øverst.

Læs mere Om Dansk Sproghistorie – eller se indholdet af de seks bind nedenfor.

Køb Dansk Sproghistorie 1-6