6.2 · Efter 1500

Dette kapitel drejer sig først og fremmest om tegnsætningen (interpunktionen) i trykte, offentlige tekster fra ca. 1500 og til nutiden. Kapitlet er primært skrevet på grundlag af tekster om interpunktion, og det er således samtidige beskrivelser af og vejledninger i tegnsætning der er kapitlets hovedkilder. Også den faktiske tegnsætning beskrives dog i et vist omfang. Det gælder først og fremmest for perioden 1500-1700, hvor der kun findes få tekster om interpunktion. Herudover beskrives også tegnsætningen i Ove Mallings normsættende læsebog, Store og gode Handlinger (1777), på grundlag af bogens egen tegnsætning, ligesom også de enkelte ortografiske forfatteres egen tegnsætning jævnlig supplerer deres udsagn om tegnsætningen. Jf. også faktaboksen “Tegn hos Leonora Christina 1674” på hjemmesiden. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 111-130.