11.2 · Fra gammeldansk til nutidsdansk

Syntaksen har længe været temmelig stedmoderligt behandlet i udforskningen af det danske sprogs historie. Selv om der foreligger flere specialundersøgelser af syntaktiske forhold, findes der ingen samlet fremstilling af dansk syntakshistorie. Det har derfor ikke været muligt at give et dækkende overblik over alle aspekter af syntaksen, men i det følgende fremlægges resultaterne af ældre, nyere og helt friske undersøgelser. Fremstillingen er – ud over de introducerende afsnit “Gammeldanske kilder og hoveddialekter” (se nedenfor) og “Syntakshistorie og ledstillingshistorie” (s. 131 ff.) – opbygget af fem hovedafsnit: “Ledstillingen i middelalderen og nu” (s. 132 ff.), “Kasussystemet og dets afvikling (s. 144 ff.), “Subjekt og neksus” (s. 162 ff.), “Bestemthed, informationsstatus og fokus” (s. 176 ff.) og “Modalitet” (s. 205 ff.). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 129-225.