3.1 · Sproghistorier

Sproghistorien er en disciplin som rummer alle sider af sproget og alle sprogtrin. Den beskæftiger sig både med sprogbygningen og sprogbrugen, men danske sprogforskere har i særlig grad interesseret sig for lydhistorien og de sprogforandringer som man kan observere i ældre danske tekster. I 1800-tallet og i de første årtier af 1900-tallet var danske sprogforskere først og fremmest historisk orienteret, men fra 1930’erne har også andre og nyere strømninger sat deres præg på udforskningen af det danske sprog.

Siden slutningen af 1960’erne har filologien og den sproghistoriske forskning i Danmark dog været et fagområde uden den store tiltrækningskraft, men i 1990’erne er der ved flere lejligheder gjort opmærksom på at der er mange og væsentlige mangler i beskrivelsen af det danske sprogs historie (se fx J. Rischel 1996) ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 193-207.