19.11 · Nyere indvandrersprog

Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af nyere indvandrersprog i Danmark. Med “nyere indvandrersprog” menes sprog som er kommet til Danmark med indvandrere og flygtninge fra 1960’erne til dataindsamlingens afslutning i 2017.

Der tales i Danmark mindst 120 forskellige sprog (K. Risager 2005 og 2006), men dette kapitel redegør af pladshensyn kun for de største indvandrersprog og ikke for sprog som behandles i andre kapitler her i bd. 5. Kapitlet fokuserer på sprogbrugernes ankomst til Danmark, sociolingvistiske kendsgerninger om sprogbrug, variation og udbredelse af sprogene i Danmark, hvilken undervisning der gives i sproget (se også kap. 17.6 “Dansk som andetsprog” i bd. 4), samt giver enkelte oplysninger om hvert sprog (sprogfamilie, sproglige særkender, skriftsprog og lignende). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 313-325.

Intet ekstramateriale