18.12 · Norden

Dansk er nok det mindst populære kommunikationssprog i det øvrige Norden, og det er i grunden ikke så sært. Dansk har jo historisk været magtens sprog i de fleste af landene, i opposition til de nationale folkesprog. Således i Island, Norge, Færøerne og Grønland. På Færøerne har dansk været det officielle sprog, men efter Hjemmestyreloven (1948) anerkendes færøsk som hovedsprog, mens både færøsk og dansk kan anvendes i offentlige forhold (jf. kap. 18.2, s. 34), og noget tilsvarende skete for Grønland med Hjemmestyreloven i 1979 (jf. kap. 18.4, s. 64 f.). I Sverige fik man omvendt travlt i 1600-tallet med at knægte dansk som officielt sprog i Skånelandene (jf. kap. 18.9, s. 140 ff.). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 175-184.