8.4 · Ældre nydansk

Den ældre nydanske periode (1500-1700) afgrænses – groft sagt – af to udsagn om dansk sprog: I 1515 forklarer folkeoplyseren Christiern Pedersen hvorfor han oversætter religiøse tekster:

At de som icke latine forstaa Mue nw selffue læse paa danske hworlediss de rettelige leffue skwlle effter gwdz budord.
(C. Pedersen 1515b/1850, s. XIII)

‘For at de som ikke forstår latin, nu selv kan læse på dansk hvorledes de skal leve rigtigt efter Guds bud’.

Og i slutningen af perioden – i 1685 – skriver den lærde sprogmand Peder Syv dette om sin egen sprogbrug:

Sommesteds gives en gandske mening paa Latine, at den des bedre kand forstaaes.
(P. Syv 1685/1919, s. 159)

‘Nogle steder gives en hel sætning på latin for at ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 303-318.

Intet ekstramateriale