Kapitel 12 · Dialekter

 • 12.1 · Udforskning og kilder
  Man skelner mellem traditionelle dialekter og moderne dialekter. De traditionelle dialekter indeholder et stort antal dialekttræk, herunder træk – eller kombinationer af træk – der kan lokalise...
 • 12.2 · Udtale
  Alle danske dialekter, ja de fleste europæiske, kommer af ét og samme sprog: ur-indoeuropæisk, som efterhånden spaltedes op, da urfolket – som menes at have beboet de sydrussiske stepper ned mod...
 • 12.3 · Ordforråd
  I takt med at rigssproget udviklede sig som myndighedernes og den dannede borgerklasses sociolekt (se nærmere i kap. 13.2 “Udtale”), blev dialekterne – og ikke mindst deres afvigende ordforråd...
 • 12.4 · Orddannelse
  Dialekterne har i store træk de samme elementer til orddannelse som rigsmålet. Der er dog aflednings- og sammensætningselementer, der kun findes i dialekterne, eller som er (eller har været) langt...
 • 12.5 · Bøjning
  I det følgende beskrives de enkelte ordklassers bøjningskategorier, med hovedvægt på de tilfælde, hvor dialekterne afviger fra rigsmålet. De dialektale udtaleformer beskrives kun i særlige tilf...
 • 12.6 · Syntaks
  Dialekterne har i vid udstrækning samme syntaks som rigsdansk. Der findes dog en række større og mindre afvigelser herfra, og i det følgende afsnit bliver de vigtigste afvigelser beskrevet. Afsnit...
 • 12.7 · Ortografi
  På dansk grund har der aldrig – til forskel fra de større europæiske nationer – udviklet sig konkurrerende skrift­sprogstraditioner, mere eller mindre afspejlende talesproget i forskellige del...