21.6 · Ove Malling

I 1775 udsendtes Forordning Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publiqve Latinske Skoeler (Forordning 11. maj 1775), som er blevet kaldt den guldbergske skoleforordning. Den er benævnt efter statsmanden Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), som var en af hovedmændene i den kommission der stod bag forordningen.

Noget af det vigtigste og nye i forordningen var at den placerede faget dansk som et væsentligt og selvstændigt fag på latinskolens, dvs. gymnasiets, læseplan. Skoleungdommen skulle “blive det Danske som Fædernelandets Sprog mægtig, tale og skrive samme rigtig” (§ 19). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 171-181.