Kapitel 3 · Sprogbeskrivelser

 • 3.1 · Sproghistorier
  Sproghistorien er en disciplin som rummer alle sider af sproget og alle sprogtrin. Den beskæftiger sig både med sprogbygningen og sprogbrugen, men danske sprogforskere har i særlig grad interessere...
 • 3.2 · Ordbøger
  Leksikografi er den disciplin inden for sprogvidenskaben der beskæftiger sig med at forfatte ordbøger og leksika, og leksikografien er dermed også den indgang der passende kan være inspiration nå...
 • 3.3 · Grammatikker
  Hovedteksten i dette kapitel er Lars Heltofts gennemgang af en central gruppe af vigtige og større samlede behandlinger af dansk grammatik efter 1900. Derudover indeholder kapitlet omtaler af en ræk...
 • 3.4 · Retskrivningshåndbøger
  Betegnelsen retskrivningshåndbog bruges her i kapitlet som et praktisk overbegreb for de etablerede genrebetegnelser retskrivningslære og retskrivningsordbog, der begge er betegnelser på relativt u...
 • 3.5 · Fonetikker
  Fonetikker omfatter såvel selvstændige (større eller mindre) fremstillinger – bøger eller artikler – som dele af større værker som fx grammatikker eller retskrivningslærer .. Den første be...