20.3 · Talesprogsgenrer

Siden midten af 1800-tallet har det danske samfund forandret sig så hurtigt og så gennemgribende, at det egentlig er forbløffende, at det ikke har ændret vores måde at være sammen på og at tale sammen på i højere grad, end tilfældet er. Vores måde at tale sammen på formes af de omstændigheder, der er for vores samvær. Vi er sammen i familien og mødes under andre private former, men også i det offentlige rum. Vi færdes i, har kontakt med eller viden om de institutioner, vores samfund er bygget op om: det politiske system, den fri presse, vores rets- og sundhedsvæsen, uddannelsessystemet, folkekirken, foreninger og interesseorganisationer. I alle disse sammenhænge indgår tale. Talesprog har ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 57-82.