7.3 · Ældre nydansk

Udforskning af ældre lydhistorie står over for vanskeligheder. Ikke alene er den underlagt det vilkår at overleveringen består af langt flere skriftnære end talesprogsprægede tekster, det er også problematisk at skulle beskrive ét forhold (lyd) ud fra et væsensforskelligt andet (skrift). Først i slutningen af 1800-tallet fremkommer sporadiske lydoptagelser, og hvad der ligger forud for dette tidspunkt, må vi slutte os til ud fra skrevne kilder.

Når et menneske lærer at skrive, lærer det også at indordne sin skrift i en norm, der sætter grænser for det acceptable. Disse grænser har ganske vist været mindre stramme i 1500- og 1600-tallet end i dag. Men der har været en norm med konventioner der i ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 179-195.