18.11 · EU

EU adskiller sig fra andre internationale organisationer ved at anerkende alle medlemslandenes officielle sprog ikke blot som officielle EU-sprog, men også, i hvert fald i princippet, som arbejdssprog. Disse sprogrettigheder blev nedfældet i Rådets allerførste forordning fra 1958, og ifølge denne forordning, som er blevet ajourført hver gang et nyt land er blevet optaget som medlem, er dansk både officielt sprog og arbejdssprog i EU. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 163-174.