13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation

Dette kapitel og de følgende fem kapitler har den fælles overskrift Sociolekter. Denne overskrift lover mere end den kan holde. Dels giver den indtryk af at ligesom vi har dialekter der kun tales i et geografisk defineret område, eksisterer der eller har eksisteret særlige sociolekter, som kun tales af en nærmere defineret socialgruppe, men det er der kun helt undtagelsesvis tale om i Danmark. Dels kræver en beskrivelse af forskellige tiders sociolektale strukturer og af de sociolingvistiske forandringer (dvs. samspillet mellem sociale, ideologiske og sproglige fakta) et helt andet og meget større kildemateriale end det vi har til rådighed. Så vi må lade os nøje med noget mere beskedent, nemlig en beskrivelse af socialt relateret ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 347-356.