19.12 · Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog er et blandt mange tegnsprog der bruges af døve rundtom i verden. Tegnsprog er sprog der er opstået og udviklet blandt døve, ikke sprog der er konstrueret for at afhjælpe døves kommunikationshandicap i forhold til den hørende verden. Tegnsprog bygger på gestik og er videreudviklet til egentlige sprog der fungerer som mange døvfødtes primære kommunikationsmiddel. En lille andel af døvfødte børn fødes ind i familier med døve forældre eller døve ældre søskende. Disse børn tilegner sig et tegnsprog fra den tidligste alder på samme måde som andre børn tilegner sig det sprog de hører, bortset fra at tegnsproget udtrykkes ved hjælp af hænder, kropsog hovedbevægelser, mund‑ og øjenbevægelser og ansigtsmimik. I mange samfund er familier med flere døve medlemmer den vigtigste kilde til videreudvikling af tegnsprog. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 327-340.