16.1 · Aviser, radio og tv

De tidligste former for mediesprog er skriftlige. Nærmere bestemt finder man dem i de aviser der efterhånden begynder at udkomme i løbet af 1600-tallet. De første aviser på dansk grund kan dateres tilbage til 1634 hvor en ugeavis blev grundlagt med kongeligt privilegium (J.D. Søllinge & N. Thomsen 1988‑1991, bd. 1, s. 25, jf. også P.M. Stolpe 1878/1977, bd. 1, s. 126). Avisens sprog var overvejende tysk, og hvis det var dansk, havde det et tysk forlæg, ligesom nyhedsstoffet også stammede herfra.

Den første rent dansksprogede periodiske udgivelse – og dermed noget der kunne minde om en avis eller snarere et magasin – var digteren Anders Bordings Den Danske Mercurius ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 195-231.