21.11 · Søren Kierkegaard

Det kan diskuteres, om Søren Kierkegaard først og fremmest var digter, filosof eller teolog. Var han det ene, så var han det bestandigt i kraft af de øvrige. Hans digterværker var kendetegnet ved et udpræget filosofisk tankeindhold, ligesom han i sine filosofiske og teologiske afhandlinger gjorde udstrakt brug af digteriske virkemidler. Selv opfattede han digtningen og filosofien som blotte midler i en opbyggelig, dvs. religiøs, sags tjeneste. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 249-266.