14.1 · Juridisk sprog før 1700

I moderne dansk bruges termen juridisk sprog ofte synonymt med kancellisprog eller kancellistil, dvs. et omstændeligt sprog med lange sætninger og snørklet syntaks.

Når det gælder dansk i perioden før 1700, ville det være upassende at tale om kancellisprog og juridisk sprog i flæng. For kun den ene af periodens to hovedtyper af juridiske kilder repræsenterer egentligt kancellisprog: diplomerne eller de retsgyldige breve. Den anden hovedtype: lovsamlingerne, udmærker sig ved hyppigt at være kort og enkelt formuleret. Imellem de to typer befinder sig desuden forskellige bestemmelser af lovlignende karakter: kongelige forordninger, stadsretter, landsbyvedtægter, gilde- og lavsskråer m.m., og de indtager ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 11-39.