17.1 · Læse- og skrivekyndighed før 1800

Hvor langt tilbage i tiden kan man tale om læse- og skrivefærdighed i de områder, der senere blev til Danmark? Traditionelt har man ofte sat begyndelsen til tiden omkring 1000, dvs. ved kristendommens etablering, hvor kirkens mænd bragte det latinske sprog og skriftens brug med sig. Men der er grund til først at rette blikket endnu længere tilbage. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 249-275.

Intet ekstramateriale