9.1 · Græsk og latin

Når vi taler om græsk og latins indflydelse på dansk, taler vi reelt om en indflydelse fra latin, eller måske snarere fra en hybrid, vi kunne kalde græcolatin: Indflydelsen fra græsk er i stort set samtlige tilfælde gået via latin. En mindre gruppe latinske låneord stammer fra den første kontakt med Rom og med den kristne religion. Disse er af typen vin, mønt, præst, degn og “føles” ikke som fremmedord; de afviger ikke i fonologi eller morfologi fra dansk sprognorm. De fleste findes i andre germanske sprog i lignende dragt.

Ord som vin og mønt kommer rimeligvis ind i dansk, efterhånden som kendskabet til romerske vine, mønter og andre produkter udbredes fra ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 387-399.

Intet ekstramateriale