Kapitel 5 · Ortografi

 • 5.1 · Runetiden
  Runeskriftens brugsperiode i Danmark strækker sig fra midten af det andet århundrede efter Kristi fødsel til senmiddelalderen, i tal ca. år 150 til 1500. Denne tidshorisont ligger langt forud for ...
 • 5.2 · Gammeldansk
  Når emnet ortografi skal tages op i gammeldansk sammenhæng, kommer det til at dreje sig om ortografi i vid forstand, dvs. om ‘stavning’ og ‘lydbetegnelse’ som den faktisk har taget sig ud, o...
 • 5.3 · Ældre nydansk
  Den afgørende faktor for ortografien i denne periode er trykteknologiens gennembrud omkring 1500 (jf. kap. 4.6 “På tryk” i bd. 1). Ortografien i trykte tekster blev fra midten af 1500-tallet ret...
 • 5.4 · Yngre nydansk
  Fremstillingen her i kapitlet er koncentreret om tryknormen og omfatter primært den egentlige ortografi og de internt sproglige forhold der er knyttet til brugen af sprogets grafiske mindstestørrels...