Bind 1 · Dansk tager form

Dansk tager form fortæller hvordan dansk fra vikingetiden og op gennem middelalderen skilte sig ud som et selvstændigt sprog i Norden. Derudover undersøger bogens forfattere de forskellige måder vi har fortalt det danske sprogs historie på, og de afdækker den afgørende rolle dansk har spillet for den nationale identitet. Til at fortælle disse historier og en række andre sproghistorier benytter forfatterne et væld af kilder: Jellingstenens runer, Christian 3.s danske bibel, den ældste pladeindspilning med dansk tale og storbyens lysreklamer kommer blandt mange andre kilder til orde i historien om hvordan dansk blev til det dansk vi kender i dag.