8.2 · Orddannelse

Noget af det nærmeste, man kan komme et kik ned i orddannelsens grundsubstans, er et opslag i Pokornys indogermanske etymologiske ordbog (J. Pokorny 1959-1969). Den er ordnet alfabetisk efter ordrødder. Illustrationen viser begyndelsen af artiklen I. bher-, der – som angivet i denne tyske kontekst – betyder ‘bære’ eller ‘bringe’, og der er da også tale om netop vort nudanske verbum (at) bære. Homograftallet I foran bher– tjener til at adskille denne rod fra ikke mindre end seks andre ordrødder bher-, som Pokorny ud fra betydningsforskelle har måttet opstille.

Udsnittet af Pokornys ordbog fører læseren ind i det første af opregningen af oldindiske (Ai står for altindisch) ordforhold. Derefter følger over et par sider tilsvarende ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 269-292.

Intet ekstramateriale