15.1 · Folkeviser

Allerede i de første vers af en folkevise eller ballade kan man finde mange træk som er karakteristiske for genren som helhed. Først og fremmest er viserne opdelt i vers, versene er på fire eller to linjer (tre eller fem linjer er undtagelser), og der er hyppigt omkvæd eller mellemkvæd (i eksemplerne markeret med :|: først og sidst i linjen). Hertil kommer en lang række øvrige sproglige og stilistiske ejendommeligheder som er særlige for balladerne, og som adskiller dem fra andre slags viser.

Ridderviserne er den undergenre som er fyldigst overleveret. Som eksempel på nogle af de karakteristiske træk vises i det følgende det første vers af seks forskellige ridderviser fra fem ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 119-147.

Ekstramateriale