21.19 · Benny Andersen

Der er personlige grunde til, at Benny Andersen så ubetinget var den populæreste blandt de danske digtere i den sidste menneskealder. Det har med hans charmerende, beskedne, til tider lidt undselige offentlige fremtræden at gøre. Han udstrålede varme, fortrolighed, jævnhed; i det billede vil danskerne gerne se sig selv. Men populariteten skyldtes især hans sproglige opfindsomhed, hans sprælske leg med og kælen for sproget, de overrumplende udsagns horisontåbnende genkendelighed. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 361-372.

Intet ekstramateriale