21.15 · Robert Storm Petersen

Det er nok de færreste der i første omgang tænker på Robert Storm Petersen som forfatter eller sprogmenneske. Andre, mere visuelle sider af det mangefacetterede værk og dets ophavsmand trænger sig på. Vittighedstegneren, humoristen, maleren, multikunstneren Robert Storm Petersen – i daglig tale Storm P. – tilhører den eksklusive klub af personer fra 1900-tallet – fra arveprins Knud til PH og lagerforvalter Rindal – som er gået ind i sproget som begreber, i Storm P.s tilfælde som betegnelsen for en særlig form for godmodig humor som ved festlige lejligheder fremhæves som selve essensen af det danske vid. Adjektivet Storm P.sk bruges på nudansk når man skal betegne en teknisk ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 305-317.