4.3 · På sten og mur

Indskrifter på sten eller i kalkmalerier kaldes normalt epigrafiske. Den oprindeligt græske betegnelse epigrafik betyder ordret ‘skrift på (noget)’, men dækker ikke skrift på papir. Epigrafisk skrift kaldes også monumentalskrift, ikke kun efter skriftens størrelse, eller efter at den står på et monument, men efter etymologien til ordet monument, af latin monumentum ‘minde, mindesmærke’.

Det epigrafiske alfabet omfatter i dette afsnit de latinske majuskler og minuskler, svarende til nudansk store og små bogstaver, et alfabet, der fra et systematisk skriftsynspunkt benyttes ret uforandret i Vesteuropa den dag i dag skønt med meget forskellige lydlige manifestationer ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 341-352.

Intet ekstramateriale