21.14 · Johannes V. Jensen

Johannes V. Jensen ytrede sig gennem sit over halvtredsårige virke som forfatter i flere forskellige medier og genrer. Han var både journalist, essayist, videnskabsformidler og digter, hvilket gav sig udslag i forskellig sprogbrug. Hidtil har forskere som filologen og litteraten Harry Andersen og sproghistorikeren Peter Skautrup koncentreret sig om at karakterisere sproget i henholdsvis hans lyrik og fiktive prosa, mens hans arbejder i aviser, ugeblade m.m. har været underbelyst, selvom det måske er igennem sine reportager og hundredvis af kronikker, at han har haft den mest umiddelbare indflydelse på det danske sprog og vores sprognormer. I det følgende vil alle de forskellige genrer og medier, Johannes V. Jensen udfoldede sig i, blive inddraget. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 293-304.