19.8 · Jiddish

De første jøder, som fik opholdstilladelse i Danmark, var portugisiske jøder fra Hamborg, som Christian 4. havde inviteret til at slå sig ned i Glückstadt i 1619- 1622 med henblik på økonomisk udvikling. Om de mere end 120 år efter deres fordrivelse fra Portugal i 1490’erne stadig talte jødeportugisisk eller måske jødespansk, vides ikke. Omkring 1750 dannedes en portugisisk- jødisk menighed i København. Den anmodede i 1783 om at blive fritaget fra den jødiske edsaflæggelse, som i 1747 var blevet fastlagt for de tyske jøder, som de jiddishtalende kaldtes. Portugiserjøderne klagede over, at de ikke forstod, hvad der blev sagt i ritualet (M.S. Lausten 2000, s. 238 ff.; 2002, s. 272 ff.). Formentlig hentydede de til den forskellige udtale af hebraisk i henholdsvis den ashkenaziske og sefardiske tradition (R. Meyer 1918, s. 28). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 285-293.