13.6 · Ortografi

I den længste del af det danske sprogs historie har det kun været en meget begrænset del af danskerne der har kunnet skrive, først et stykke op i 1800-tallet blev skrivekyndigheden udbredt til en større del af befolkningen (se kap. 17.1 og 17.2 om læse‑ og skrivekyndighed før og efter 1800 i bd. 4). Som følge heraf er der lange perioder hvor der ikke er noget interessant at sige om forholdet mellem socialgruppe og ortografi. Dog vil ortografiske forhold ofte signalere socialt tilhørsforhold, fordi skolegangens længde og kvalitet varierer med social klasse, ligesom socialt betingede udtaleforskelle kan røbes i staveformerne. Sådanne utilsigtede ortografiske forhold kan læses ud af tekstprøverne ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 401-407.

Intet ekstramateriale