18.1 · Norge

Dansk skriftsprog vandt indpas i Norge som et resultat af unionen i 1380, da Danmarks barnekonge Olav Håkonsson (1370-1387) arvede Norge efter sin far Håkon Magnusson (1340-1380). Ved hans død i 1387 blev moderen, Margrete 1. (1353-1412), overhoved for både Danmark og Norge, og to år senere også over Sverige. I Kalmarunionens første år var den svenske indflydelse stærkest i Norge, men dette vendte omkring 1440, og herefter vandt dansk sprog frem. 1536 fremhæves gerne som skæbneåret for norsk skriftsprog. Ikke bare var det året for reformationen, men ifølge Christian 3.s håndfæstning skulle Norge lægges under den danske krone “till ewiige tiidt” (Norske middelalderdokumenter 1973, s. 512), og det norske rigsråd skulle ophæves. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 11-26.

Intet ekstramateriale