Kapitel 16 · Sprog og medier

  • 16.1 · Aviser, radio og tv
    De tidligste former for mediesprog er skriftlige. Nærmere bestemt finder man dem i de aviser der efterhånden begynder at udkomme i løbet af 1600-tallet. De første aviser på dansk grund kan datere...
  • 16.2 · E-mail, sms, chat og sociale medier
    E-mail, sms, chat og sociale medier er nogle af de mest udbredte elektroniske kommunikationsformer, der benyttes til privatkommunikation, og de har en række ligheder. Det væsentligste lighedstræk i...