18.6 · Normandiet

Hvad var det nationale tilhørsforhold for de vikinger, der bosatte sig i Normandiet? Diskussionen har hovedsagelig drejet sig om hærføreren Rollos nationalitet. Det antages, at han nok var nordmand (D.C. Douglas 1942, s. 423), men det betyder langtfra, at det samme gjaldt de fleste af hans folk. En undersøgelse af de personnavne, der optræder som forled i navne på -tot < -toft i Normandiet, har som resultat givet, at de fleste af de nordiske bosættere i Normandiet må have været danskere (B. Holmberg 1946, s. 280-281), og Holmbergs antagelse fik senere støtte fra Jean Adigard des Gautries’ grundige behandling af nordiske personnavne, der er sikkert belagt i normanniske kilder før år 1066 (1954, s. 265-270). Han fandt, at cirka to tredjedele af de 82 fornavne var fælles for de nordiske lande, 26 kan betragtes som særligt danske, medens kun to-tre syntes at være norske. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 89-100.

Intet ekstramateriale