13.3 · Ordforråd

Indtil 1800-tallet var Danmark en flersproglig stat, og det danske sprogsamfund var karakteriseret ved at der var domæner hvor andre sprog end dansk var fremherskende. Det betyder at forskellige socialgrupper i tidens løb har haft meget varierende kontakt med andre sprog, og at brug af fremmedsprog sammen med arten af importord har været vigtige sociale kendetegn. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 373-381.

Intet ekstramateriale