13.4 · Bøjning

Der er langt flere socialt relaterede udtaleformer end bøjningsformer i nutiden og den allernærmeste fortid, ja, det er problematisk om der kan siges at eksistere socialt relateret bøjningsmæssig variation i dagens københavnsk, og uden for København er der kun få eksempler. Lars Brink og Jørn Lund holder sig i deres undersøgelse af københavnsk talesprog (næsten) udelukkende til den lydlige variation (DRm, 1975), og ingen af de nedenfor omtalte ældre varianter forekommer i Projekt Bysociolingvistiks materiale fra 1980’erne eller de allersenest indsamlede sociolingvistiske data.

Det hænger sammen med at mens der i slutningen af 1800-tallet opstod en række nye udtaleformer i afgrænsede sociale lag i København som var så længe om at sprede sig til andre ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 383-389.

Intet ekstramateriale