3.2 · Ordbøger

Leksikografi er den disciplin inden for sprogvidenskaben der beskæftiger sig med at forfatte ordbøger og leksika, og leksikografien er dermed også den indgang der passende kan være inspiration når man ønsker at beskrive ordbøger og deres indhold. Leksikografien som en beskrevet videnskabelig disciplin er et forholdsvis nyt fagområde, men leksikografiens genstandsfelt, ordbogen, er til gengæld et meget gammelt fænomen i sprogenes liv ligesom den nu er et særdeles udbredt og kendt fænomen. Hvem kender og bruger ikke fx Gyldendals røde ordbøger, Politikens Nudansk Ordbog, Dansk Sprognævns Retskrivningsordbogen eller onlineordbogen Ordbogen.com? De mange nyttige ordbøger kan umuligt beskrives inden for denne fremstillings rammer, men udvalget forsøger at beskrive vigtige skridt i ordbogsgenrens historiske udvikling. Loránd-Levente Pálfis Leksikon over ordbøger og leksika viser mangfoldigheden af leksikografiske opslagsværker i Danmark ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 209-234.