7.1 · Runetiden

De ældste runeindskrifter, som primært er fundet i det sydskandinaviske og nordtyske område, og som lader sig datere fra midten af 100-tallet e.Kr. og frem, er de tidligst overleverede germanske sprogtekster. Indskrifterne er dels blevet anset for at være fællesgermanske, dels for at være en nordlig udspaltning af det fælles sprog i opposition til vest- og østgermansk, dels for at repræsentere et fælles nordvestgermansk “Nordsøsprog” (se nærmere i kap. 2.4 “Sprogfamilien” i bd. 1). Spørgsmålet kan ikke siges at være endeligt afklaret, ligesom der også har været diskussioner om den rette betegnelse for den nordgermanske sproggren, der, fordi den er dokumenteret gennem runeindskrifterne, ikke repræsenterer et rekonstrueret sprog. Trods disse forbehold benyttes den hævdvundne ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 133-150.

Intet ekstramateriale