Kapitel 13 · Sociolekter

 • 13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation
  Dette kapitel og de følgende fem kapitler har den fælles overskrift Sociolekter. Denne overskrift lover mere end den kan holde. Dels giver den indtryk af at ligesom vi har dialekter der kun tales i ...
 • 13.2 · Udtale
  Sociolektale forskelle er i Danmark i nutiden altovervejende udtaleforskelle. Siden 1400-tallet har de sociale forskelle mellem land og by været lige så vigtige som forskellene mellem de forskellige...
 • 13.3 · Ordforråd
  Indtil 1800-tallet var Danmark en flersproglig stat, og det danske sprogsamfund var karakteriseret ved at der var domæner hvor andre sprog end dansk var fremherskende. Det betyder at forskellige soci...
 • 13.4 · Bøjning
  Der er langt flere socialt relaterede udtaleformer end bøjningsformer i nutiden og den allernærmeste fortid, ja, det er problematisk om der kan siges at eksistere socialt relateret bøjningsmæssig ...
 • 13.5 · Syntaks
  Standardiseringen sætter senere ind og er mindre gennemført på syntaksniveauet end på de øvrige sproglige niveauer. Først da man begyndte at lade skoleeleverne udtrykke sig relativt frit skriftl...
 • 13.6 · Ortografi
  I den længste del af det danske sprogs historie har det kun været en meget begrænset del af danskerne der har kunnet skrive, først et stykke op i 1800-tallet blev skrivekyndigheden udbredt til en ...