Kapitel 13 · Sociolekter

DETTE BIND ER ENDNU IKKE UDKOMMET.

 • 13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! Dette kapitel og de følgende fem kapitler har den fælles overskrift Sociolekter. Denne overskrift lover mere end den kan holde. Dels giver den indtryk af at ligesom v...
 • 13.2 · Udtale
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! Sociolektale forskelle er i Danmark i nutiden altovervejende udtaleforskelle. Siden 1400-tallet har de sociale forskelle mellem land og by været lige så vigtige som f...
 • 13.3 · Ordforråd
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! Indtil 1800-tallet var Danmark en flersproglig stat, og det danske sprogsamfund var karakteriseret ved at der var domæner hvor andre sprog end dansk var fremherskende....
 • 13.4 · Bøjning
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! Der er langt flere socialt relaterede udtaleformer end bøjningsformer i nutiden og den allernærmeste fortid, ja, det er problematisk om der kan siges at eksistere soc...
 • 13.5 · Syntaks
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! Standardiseringen sætter senere ind og er mindre gennemført på syntaksniveauet end på de øvrige sproglige niveauer. Først da man begyndte at lade skoleeleverne ud...
 • 13.6 · Ortografi
  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019! I den længste del af det danske sprogs historie har det kun været en meget begrænset del af danskerne der har kunnet skrive, først et stykke op i 1800-tallet blev s...