Kapitel 20 · Sprog og stil

 • 20.2 · Tale på skrift
  Dette kapitel skal forsøge at beskrive hvad der kendetegner talt sprog sådan som vi kan afdække det fra ældre kilder. Det uomgængelige metodiske problem der er knyttet til denne opgave, har med o...
 • 20.3 · Talesprogsgenrer
  Siden midten af 1800-tallet har det danske samfund forandret sig så hurtigt og så gennemgribende, at det egentlig er forbløffende, at det ikke har ændret vores måde at være sammen på og at tale...
 • 20.4 · Oversættelser
  Det er velkendt, at dansk er et sammensat sprog forstået på den måde, at det rummer og muntert blander ord fra en lang række både ældre og nyere sprog. Grundsubstansen er oldnordisk, men i moder...
 • 20.1 · Stilidealer og stilforskydning
  Stil er det samlende udtryk for de sproglige virkemidler i en tekst – dens ordvalg, sætningsbygning og rytme og brug af retoriske figurer og billedsprog m.m. Stil handler om valget mellem forskelli...