12.6 · Syntaks

Dialekterne har i vid udstrækning samme syntaks som rigsdansk. Der findes dog en række større og mindre afvigelser herfra, og i det følgende afsnit bliver de vigtigste afvigelser beskrevet. Afsnittet indeholder således ikke en samlet beskrivelse af dialekternes syntaks, men kun af en række syntaktiske særtræk.

De dialektale konstruktioner kan enten være relikter (levn fra en ældre sprogtilstand) eller de kan være novationer, nydannet i dialekterne eller indlånt fra svensk eller nedertysk. I langt de fleste tilfælde er der tale om, at dialekterne har bevaret konstruktioner, som er gået af brug i rigsdansk. Men der er også tilfælde, hvor dialekterne har konstruktioner, der aldrig har været brugt i ældre (skrift)sprog, eller som kun har ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 303-336.