4.7 · Nyere håndskrift

I 1875 beordrede et ministerielt cirkulære, at “Øvelserne i Skrivning” skulle indskrænkes til brugen af latinsk skrift, men det indskærpes dog, at børnene i “øverste Klasse, naar Skolen er delt i 2 Klasser, og ellers i de 2 øverste Klasser, naar den er delt i flere Klasser”, skulle øves i “Skriftlæsning med gothiske Bogstaver” og prøves i dette ved eksamen.

Hundrede år senere, i 1975, forsvandt faget skrivning totalt fra elevernes skema og indgår nu som deldisciplin i faget dansk, og den latinske skrift anvendes som skriveforbillede under betegnelserne skråskrift og formskrift ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 399-410.

Intet ekstramateriale