20.1 · Stilidealer og stilforskydning

Stil er det samlende udtryk for de sproglige virkemidler i en tekst – dens ordvalg, sætningsbygning og rytme og brug af retoriske figurer og billedsprog m.m. Stil handler om valget mellem forskellige udtryksmuligheder, men er også vaner og konventioner der mere ubevidst løber en forfatter i pennen. Man kan betragte stilen som de forskellige udtryksmuligheder og udtryksregistre som står til rådighed for en sprogbruger i en given situation, og de signaler og værdiladninger der knytter sig til forskellige stilvalg. Som sådan begrænser stil sig hverken til litteratur eller skriftsprog, selvom disse områder traditionelt har stået i fokus for interessen og diskussionen om sproglig stil. Stil kommer ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 11-38.