21.3 · Thomas Kingo

Thomas Kingo er den tidligste danske digter, hvis poesi stadig er almindelig kendt. Gennem mere end 300 år har hans salmer været en umistelig del af dansk kultur. Derimod har vurderingen af hans verdslige digte været svingende, og det varede længe, før hans Samlede Skrifter, bd. 1-7, 1939-1974, blev udgivet (KingoSS). I det følgende henvises der med bindnummer og sidetal til denne standardudgave. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 127-138.