Kapitel 17 · Dannelse og uddannelse

 • 17.1 · Læse- og skrivekyndighed før 1800
  Hvor langt tilbage i tiden kan man tale om læse- og skrivefærdighed i de områder, der senere blev til Danmark? Traditionelt har man ofte sat begyndelsen til tiden omkring 1000, dvs. ved kristendomm...
 • 17.2 · Læse- og skrivekyndighed efter 1800
  Anordningerne for almueskoler på landet og i købstæderne af 29. juli 1814 bestemte at alle børn fra syvårsalderen til konfirmationen skulle modtage undervisning i ikke blot at læse, hvad der hav...
 • 17.3 · Breve og brevbøger
  Dette kapitel handler først og fremmest om privatbreve og om vejledninger i at skrive sådanne breve, de såkaldte brevbøger. Der findes mange typer af private breve. De er henvendt til en navngiven...
 • 17.4 · Danskfaget i skolen
  Kernen i danskfaget har gennem skolens historie været at opnå færdigheder i og viden om det danske sprog (færdighedsaspektet) og at beskæftige sig med det indhold, som sproget er bærer af (danne...
 • 17.5 · Normer og normering
  Ved sprognormering eller sproglig normering (eller med en anden betegnelse: sprogrøgt, jf. illustrationen s. 342 og H. Galberg Jacobsen 1973, s. 9‑15, og 1985/1995, s. 97 ff.) forstås her i kapitl...
 • 17.6 · Dansk som andetsprog
  Med den øgede internationalisering af det danske samfund og den dertil knyttede mobilitet i befolkningen anvendes der flere sprog end tidligere inden for landets grænser og af befolkningen i kommuni...