5.3 · Ældre nydansk

Den afgørende faktor for ortografien i denne periode er trykteknologiens gennembrud omkring 1500 (jf. kap. 4.6 “På tryk” i bd. 1). Ortografien i trykte tekster blev fra midten af 1500-tallet ret ensartet, og denne norm undergik kun beskedne ændringer i 1600-tallet. I de – nu utallige – håndskrevne dansksprogede kilder fra perioden er ortografien helt anderledes forskelligartet.

I dette kapitel vil udgangspunktet være tryknormen fra anden halvdel af 1500-tallet og dens regelmæssighed. Den vil blive holdt op mod de mindre ændringer i tryknormen i 1600-tallet. Denne regelmæssige norm vil blive perspektiveret ved et kort blik på ortografien i trykte tekster før 1550 og ved to nedslag i ortografien i håndskrevne kilder, et fra anden halvdel af 1500-tallet og ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 57-72.

Intet ekstramateriale