18.3 · Island

Fra Islands landnam i slutningen af 800-tallet havde islændingene en tæt og mangesidig kontakt med Norge. Bergen var i århundreder centrum for Islands handel, og i 1300-tallet var byen Islands verdslige hovedstad. Efter kristendommens indførelse var der nær forbindelse med den norske kirke, og den blev yderligere styrket med etableringen af ærkebispestolen i Nidaros, hvorunder den islandske kirke sorterede fra 1152 til 1537. Efter at Erik af Pommern havde erhvervet København i 1417, fik kongen sit sæde i byen, hvor også kancelliet hørte til fra midten af 1400-tallet (G. Friðriksson & J.Þ. Þór 2013, s. 45-50). Efterhånden fik København den status, som Bergen før havde haft (B. Þorsteinsson & G.Á. Grímsdóttir 1989, s. 176-177; 1990, s. 68). ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 41-60.