2.5 · Sproghistorie og andre historier

Gennem sproget tilflyder der os fra jernalderen og vikingetiden over middelalderen og fremover en stadig stigende strøm af informationer. Sproget er – sammen med genstande eller billeder af genstande – kilden til vores viden om alle mulige forskellige forhold i samfundet gennem tiderne. Sproget bliver ikke derved de enkelte fags eller forholds historie, men som medium for et fag, en videnskab, en kulturel udfoldelse osv. iværksætter sproget terminologien og forestillingsbillederne under påvirkning af de forudsætninger, som de enkelte vidensområder og kulturforhold møder det danske sprog med. Det er denne vekselvirkning, der gør det meningsfuldt at konfrontere sprogets historie med andre historier ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 157-188.

Intet ekstramateriale