12.4 · Orddannelse

Dialekterne har i store træk de samme elementer til orddannelse som rigsmålet. Der er dog aflednings- og sammensætningselementer, der kun findes i dialekterne, eller som er (eller har været) langt mere produktive i dialekterne end i rigsmålet. Hovedvægten vil i det følgende blive lagt på disse elementer. Således medtages infikset –r-, der er kendt i rigsmålet (fx i blafre og bævre), fordi det er langt mere produktivt i jysk, også i nyere tid. Og personbetegnende sammensætninger på –hoved og –røv medtages, selvom de er almindelige i rigsmålet (i ord som fjollehoved og blærerøv), fordi de i dialekterne indgår i et paradigme med andre legemsdele, fx –hæl, –nakke, –pande og -øre. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 267-276.

Intet ekstramateriale