4.4 · Ældre nydansk håndskrift

I 1400-tallet undergik den gotiske skrift en fornyelse, der kom til Danmark fra det europæiske kontinent i 1520’erne. Den nye skrift (italiensk lettera antica nuova eller blot antica) bredte sig i løbet af 1400-tallet fra Italien og fik efterhånden forskellige former. Den humanistiske eller latinske bogskrift, antikva, lå som opstået i humanistiske kredse i Italien det italienske grundlag nærmest og fandtes allerede i 1400-tallets anden halvdel anvendt som trykskrift, og den er som sådan bevaret stort set uændret til vores egen tid.

I Norden fandt udviklingen i skriften dog sted med forankring i den foregående gotiske periode. Skriften benævnes den nygotiske skrift og kom hertil fra det tyske område ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 353-364.

Intet ekstramateriale