14.3 · Bibelsprog

Bibelen er en samling af skrifter, der er blevet til i oldtiden. De gammeltestamentlige skrifter, der oprindeligt er skrevet på hebraisk, stammer fra det første årtusind f.Kr. Efterhånden kom de til at udgøre en egentlig skriftsamling, den hebraiske bibel. Den blev i de sidste århundreder f.Kr. oversat til græsk, den såkaldte Septuaginta (‘halvfjerds’ – en betegnelse, der hentyder til en legende om oversættelsens tilblivelse). De nytestamentlige skrifter, der oprindeligt var skrevet på græsk, stammer fra første og andet århundrede e.Kr., og sidenhen fik de med de gammeltestamentlige skrifter som første del af Bibelen status af kirkens hellige skrift. I takt med kristendommens udbredelse kom der oversættelser af hele Bibelen; fra …

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 59-98.